Foto: Pexels.com. Stadsdelar inom Stockholms stad och kommuner i länet bör ha en mer likartad bedömning när det handlar om assistans och ledsagning. Personerna på bilden har ingenting med artikeln att göra.
Nyheter > Bedömningen av personlig assistans och ledsagning är godtycklig i hela länet

Bedömningen av personlig assistans och ledsagning är godtycklig i hela länet

februari 10, 2023

Det finns inga entydiga regler om assistans och ledsagning ska beviljas och hur många timmars hjälp som personen ska få. Det skiljer sig även mellan Stockholms olika stadsdelar. Jan Delvert tycker att det är anmärkningsvärt och vill gärna se en förändring i och med det nya styret i Stockholm.

Det råder en osäkerhet om vad som gäller när det handlar om assistans, ledsagning, service i hemmet och bostadsanpassning. Stadsdelarna använder i allt högre utsträckning lagar och rättspraxis som vägledning istället för de mer generösa riktlinjerna vid bedömning och beslut.
Jan Delvert, som är RTP:s företrädare i kommunstyrelsens funktionshindersråd och ordförande i Östermalms funktionshindersråd, är kritisk:
– Det finns inga klara regler. Och bedömningen skiljer sig åt mellan stadsdelar. Man får lätt en uppfattning av att man lägger sig på lägsta möjliga nivå, det vill säga rättspraxis, för att spara pengar och känna sig trygg i sina beslut. Samtidigt menar man att om alla följer rättspraxis blir det lika för alla.

Biståndshandläggare tolkar reglerna olika och det har medfört att vissa personer med funktionsnedsättning får kraftigt nedskuren hjälp, kanske från tio timmar per dygn till fyra, medan andra med likartad funktionsnedsättning får hjälp dygnet om.
– Det är också en bedömningsfråga vilka som ska få bostadsanpassning. Ska trösklar, arbetsbänk och dusch anpassas eller inte. Det är upp till den enskilde handläggaren att avgöra vad skälig levnadsnivå innebär i det enskilda fallet. Detta underminerar riktlinjernas syfte att säkerställa rättssäkerheten och likabehandlingen. Jag hoppas att det nya styret gör andra prioriteringar, som att se över möjligheten att upprätta statistik över hur ansökningar har bedömts och vilka kriterier som använts, säger Jan Delvert.
Samma lag gäller i hela landet, men det är upp till kommunerna och deras biståndshandläggare att tolka lagen. Därför kan det finnas skillnader mellan olika kommuner som gör att man prioriterar olika eller gör olika tolkningar av lagen. Mycket av det som berörts ovan gäller alltså även i övriga kommuner i Stockholms län.

Jan Delvert, som också är aktiv i Personskadeförbundet RTP-S Påverkanskommitté, vill göra ett upprop bland RTP-S medlemmar:
– Berätta om ni upplevt neddragningar och/eller andra problem i samband med ansökningar om kommunalt stöd som till exempel personlig assistans, ledsagning eller bostadsanpassning. Vi behöver få in synpunkter och erfarenheter som vi vidarebefordrar till alla funktionshindersråd som finns utspridda över hela Stockholms län.
Påverkanskommittén hoppas också att fler medlemmar i RTP-S ska engagera sig i sitt lokala funktionshindersråd.
Att vara engagerad i ett funktionshindersråd innebär att komma nära en beslutande församling och gör det möjligt att påverka i de olika frågor som berörs i den här artikeln.
– Ett sådant engagemang behöver inte vara betungande. Man träffas tre-fyra gånger per termin och får då tillfälle att påverka i löpande och aktuella frågor. Rådet kan också väcka egna förslag, till exempel i samband med budget- och verksamhetsplanering.
– Det är både roligt och viktigt att i direktkontakt med politiker och tjänstemän kunna påverka levnadsförhållanden för personer med olika funktionsnedsättningar i den egna kommunen, säger Delvert.
Text: Jonas Jönsson

Fakta/skicka in synpunkter/funktionshindersråd
Har du några upplevelser av och synpunkter på neddragningar eller synpunkter på tillgänglighet? Skicka in dina synpunkter till info@rtps.se eller ring 08-545 622 60.
Är du intresserad av att bli ett funktionshindersråd? Anmäl dig till info@rtps.se eller ring 08-545 622 60.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
mars 17, 2023

Ät goda och nygräddade våfflor med quiz tillsammans med RTP-S personal

Vårfrudagen, Marie bebådelsedag och våffeldagen – ja den dagen har många namn. Våffeldagen infaller den 25 mars varje år…
Nyheter
mars 17, 2023

Killar är mer nöjda med sina fritidsaktiviteter än tjejer

Enligt en enkät är 65 procent av killar med funktionsnedsättning mellan 16 och 25 år ganska eller mycket nöjda…
Nyheter
mars 15, 2023

Anmäl dig och delta i en internationell hybridkonferens!

Passa på att anmäl dig till ett webbinarium och till en hybridkonferens. Under första halvåret 2023 är Sverige ordförande…