Nyheter > Bassängträning i varmvatten kan lindra poliobesvär

Bassängträning i varmvatten kan lindra poliobesvär

oktober 25, 2021

Redan för 75 år sedan då Personskadeförbundet RTP startade för att hjälpa personer med polio har vi runt om i landet erbjudit träning i varmvattenbassäng. En uppskattad och rehabiliterande aktivitet som fortfarande lockar många som lever med sviter efter polio. Tyvärr ser vi nu en oroande trend att en del regioner och kommuner väljer att lägga ned eller begränsa nyttjandet av sina varmvattenbassänger.
Vi har tidigare slagit larm om att kunskapen om polio och postpolio inom primärvården är katastrofalt låg och på många platser i landet till och med obefintlig. Konsekvensen av detta blir att många som lever med sviter efter polio lämnas utan vård och rehabilitering. Vad gäller vårdbehovet så bedriver vi ett aktivt påverkansarbete för att upprätthålla kunskapen om polio inom vården och för att vård av resttillstånd efter polio ska bli nationell högspecialiserad vård och bedrivas på några få platser i landet.

Rehabiliteringsbehovet bland personer med polio och postpolio är stort. En liten del av detta behov har vi hittills, tack vare vår bassängträning i varmvatten, kunnat tillgodose som ett komplement till andra rehabiliteringsinsatser. Vår verksamhet med träning i varmvattenbassäng fyller en stor och viktig roll, både för enskilda individer och för samhället i stort eftersom de avlastar vården. Många av våra medlemmar med polio upplever denna träning som betydelsefull när det gäller att mjuka upp stela muskler, lindra smärta samt för att bibehålla nödvändig muskelfunktion för att kunna fungera i vardagen.

Fakta om Polio
Det är över 60 år sedan den senaste polioepidemin härjade i Sverige, men många personer lever fortfarande med svåra komplikationer efter polio. Det finns cirka 5 000 personer i Sverige som lever med sviter efter polio, och man uppskattar att cirka hälften av dem kommer att utveckla sena effekter av polio eller postpolio syndrom senare i livet, vilket innebär ökade hälsoproblem.

Sena effekter av polio står för alla de besvär som kan uppträda efter en akut polioinfektion inklusive effekter av åldrande medan postpolio syndromet är en specifik åkomma som kan yttra sig som svaghet i musklerna, trötthet, uttröttbarhet, smärta och i värsta fall andningsproblem eller svårigheter att svälja. Läs mer om polio på www.rtp.se

_________________________________________________________________
Kontakt:
www.rtps.se

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
december 5, 2023

Funktionsnedsatta i Stockholm har sämre ekonomi och sämre hälsa

Personer med funktionsnedsättningar som bor i stockholmsregionen har kartlagts. Rapporten visar att funktionsnedsatta har ”påtagligt sämre ekonomi, utbredd psykisk…
Nyheter
december 4, 2023

Kamerorna på pendeltågen täcks av is och snö

Tågvärdarna har ersatts med kameror. Och kamerornas roll är att övervaka så att inga resenärer kläms i dörrarna. Men…
Nyheter
december 1, 2023

Världsunikt träningsprogram för whiplashskadade ska införas i primärvården

Ett speciellt utformat träningsprogram för nacken ska införas i primärvården i Sverige. Den nackspecifika träningen för whiplashskadade är unik…