Nyheter > Barn under 16 år förlorar rätten till personlig assistans

Barn under 16 år förlorar rätten till personlig assistans

januari 11, 2019

Igår överlämnades LSS-utredningen till regeringen. Förslaget innehåller ”förändringar, som innebär en grav nedmontering av LSS intentioner”. Se vad Funktionsrätt Sverige skriver: https://funktionsratt.se/nyhet-vi-kan-aldrig-acceptera-lss-utredningens-forslag/

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…