Nyheter > Bär munskydd vid ledsagning

Bär munskydd vid ledsagning

mars 17, 2021

På grund av att ledsagare inom SL-trafiken har lyft behovet av att resenärer som får ledsagning behöver bära munskydd har trafikförvaltningen nu infört ett munskyddskrav för resenär(er) som får ledsagning från och med måndag den 22 mars. Ledsagarna har sedan sommaren 2020 haft munskydd/visir samt handskar.

Gäller från den 22 mars, men är bra att följa redan innan det datumet.
· Du som ska ledsagas och eventuella medföljande ska bära munskydd under hela ledsagningen.
· Det är bra att bära munskydd redan när du kommer.
· Om du inte har något munskydd får du ett av den som ska ledsaga dig.
· Om du inte tar på dig munskydd har ledsagaren rätt att neka att utföra ledsagningen

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…