Foto: Jonas Jönsson. Funktionshindersombudsmannen i Stockholm stad heter Astrid Thornberg och har sin arbetsplats i Stockholms stadshus. ”Jag jobbar för Stockholms stad och jag samverkar och samarbetar med en mängd företrädare i staden” säger hon.
Nyheter > Astrid har en viktig roll för funktionsnedsatta i Stockholm

Astrid har en viktig roll för funktionsnedsatta i Stockholm

juli 27, 2023

Astrid Thornberg är spindeln i nätet när det gäller tillgänglighet och delaktighet för funktionsnedsatta i Stockholm. Hennes titel är Funktionshindersombudsman och innebär att hon har en viktig position med insyn i frågor som berör funktionsnedsatta.
Hon lämnar regelbundet in rapporter till kommunstyrelsen för att bland annat belysa de brister som finns i samhället.

Sedan 2020 arbetar Astrid Thornberg som Stockholms stads Funktionshindersombudsman. Tjänsten innebär en mängd olika arbetsuppgifter. Hon ska sträva efter att personer med funktionsnedsättning ska ha bra levnadsförhållanden och att de ska kunna leva och delta i samhällslivet på jämlika villkor som personer utan funktionsnedsättning.
Stockholms stad ska vara tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga. Hon ska även bevaka de rättigheter som personer med funktionsnedsättning har och målsättningen är att ingen ska känna sig diskriminerad. Hennes roll är inte att gå in i enskilda ärenden utan hon jobbar med större övergripande frågor.
– Jag jobbar för Stockholms stad och jag samverkar och samarbetar med en mängd företrädare i staden. Det är en enorm bredd med olika grunduppdrag. Jag driver frågor om att förbättra tillgängligheten och ge bättre förutsättningar för att alla ska känna sig delaktiga i samhället. Jag brinner för helheten, säger hon.
Astrid Thornberg har sedan hon var liten flicka brunnit för sociala frågor. Hennes morfars syster satt i rullstol och när hon var liten följde hon ofta med sin mamma och hälsade på.
– Vi åkte dit varje vecka och jag såg därför tidigt i livet rullstolar och andra hjälpmedel. Sedan har jag själv utvecklat mitt engagemang. Jag har jobbat med socialt arbete sedan 1998. Intresset har alltid funnits där, säger hon.
Astrid Thornberg har en gedigen bakgrund för sin roll som Funktionshindersombudsman i Stockholms stad. Hon har bland annat arbetat som strateg för stadsövergripande frågor inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning i Stockholms stad och i flera stadsdelsförvaltningar med bland annat LSS bostäder och myndighetsutövning.
– Det finns olika grupper som är mer utsatta än andra. Och jag vill se till att de kan ta del av samhället på samma villkor som alla andra, säger hon.
Astrid Thornberg har kontakt och samverkar med stadens nämnder, förvaltningar, bolagsstyrelser och alla stadsdelsförvaltningar. Men även med andra myndigheter, organisationer och kommunstyrelsens funktionshindersråd.
– De som sitter i samverkansråd är viktiga i sammanhanget. De har insyn i vilka utmaningar som finns och det som vi bör fokusera på, säger hon.
Hon bistår också med råd och är behjälplig med sin sakkunskap genom att bidra till ökad kunskap om FN-konventionen och om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Under våren är det bråda dagar för Astrid Thornberg. Hon håller på med att färdigställa ett styrdokument för Stockholms stads alla nämnder och bolagsstyrelser som har namnet ”Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023”. Dokumentet innehåller bland annat förslag på åtgärder på befintliga brister i tillgängligheten och förslag på att förebygga och motverka diskriminering.
Det står på Stockholms stads hemsida att staden har högt ställda mål för att alla som bor och verkar i staden ska kunna delta i samhällslivet. Infrias målen?
– Det är ett bra mål och det är ett ständigt pågående arbete. Samhället förändras hela tiden. Nu är det oro i världen med krig som påverkar inflationen och det innebär en ökad utsatthet bland vissa grupper. Vi förändrar det vi fokuserar på beroende på hur samhället ser ut. Vi har gjort många bra saker för staden och det är ett arbete som fortsätter, säger Astrid Thornberg.
Hur väl fungerar tillgängligheten för funktionsnedsatta i Stockholms län i jämförelse med andra huvudstäder i Europa?
– Många som kommer till Stockholm upplever att staden har en hög tillgänglighet och att det är enkelt att ta sig fram. Vi i Stockholm utgör ett gott exempel gällande tillgänglighet, men det finns alltid saker man kan förbättra, säger hon.

Text: Jonas Jönsson

Fakta/Astrid Thornberg
Yrke: Funktionshindersombudsman
Civilstånd: Gift med Johan och har två söner
Bor: I ett litet hus i Herrängen (En del av Älvsjö.)
Intressen: Mat i alla former, yoga och sociala relationer

 

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 23, 2024

RTP-S medlemmar njöt av en god lunch i ett soligt Nynäshamn

I går onsdag träffades en grupp medlemmar i Nynäshamn. Den årliga träffen i Nynäshamn blev som vanligt en trevlig…
Nyheter
maj 22, 2024

Häng med på en intressant och spännande utflykt till idylliska Långholmen!

Njut och koppla av på Långholmen i Stockholm. Oavsett om du kommer med rullator, rullstol, elmoppe eller om du…
Nyheter
maj 21, 2024

Smärtläkaren Annika Hässler föreläser om olika smärttillstånd

RTP Södertälje lokalförening har bjudit in smärtläkaren Annika Hässler till en föreläsning om olika smärtor. Datum och tid: Onsdagen…