Nyheter > Är funktionsvarierad ett bättre begrepp än funktionsnedsatt?

Är funktionsvarierad ett bättre begrepp än funktionsnedsatt?

juli 15, 2019

Jesper Sandström, översättare, språkutbildare och funktionshindrad skriver i en debattartikel i Dagens Samhälle om begreppet funktionsvarierad. Är det ett bättre begrepp än funktionshindrad och funktionsnedsatt? Läs mer på Dagens Samhälles hemsida:

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…