Nyheter > App som hjälper både patienten och vården

App som hjälper både patienten och vården

oktober 11, 2021

Appen RAPP underlättar för patienten efter en operation. Med hjälp av sin mobilapp kan patienten rapportera om sin återhämtning. Man kan också via appen bli uppringd av en sköterska om man vill det. ”Pandemin har synliggjort efterfrågan på digitalisering när många söker vård hemifrån. Jag ser ett stort behov av sådana här lösningar, de gynnar både patienterna och verksamheterna” säger KI-professorn och sjuksköterskan Ulrika Nilsson som ligger bakom appen. Läs mer på Vårdfokus hemsida.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…