Nyheter > Antalet smittade på äldreboenden har minskat med 84 procent

Antalet smittade på äldreboenden har minskat med 84 procent

juli 2, 2020

57 personer är konstaterat smittade med covid-19 på Stockholms äldreboenden. Det är nästan 300 färre än i månadsskiftet april/maj. Enligt äldreförvaltningen i Stockholm har ”antalet konstaterat smittade på stadens äldreboenden minskat med 84 procent sedan månadsskiftet april–maj”. Läs mer på DN:s hemsida.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…