Nyheter > Antalet intensivvårdsplatser i Stockholm kan utökas från 90 till 180

Antalet intensivvårdsplatser i Stockholm kan utökas från 90 till 180

mars 18, 2020

Nu när coronaviruset sprids över Stockholm kommer behovet av intensivvårdsplatser öka snabbt. Enligt Dagens Nyheter väntas ”en stor anstormning av patienter till sjukhusen de närmaste veckorna”. Det har gjorts en inventering bland de sjukhus som har intensivvård och antalet platser kan utökas med 100 procent för att möta behovet.
Det skulle innebära en ökning från cirka 90 till 180 platser. Läs mer på Dagens Nyheters hemsida:

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…