Foto: Wikipedia commons.
Nyheter > Anmäl dig till nytt projekt som handlar om dina konsumenträttigheter!

Anmäl dig till nytt projekt som handlar om dina konsumenträttigheter!

september 15, 2023

De senaste åren har samhällets stöd till konsumenter försämrats. ”Vi har fått mer komplexa produkter och tjänster, nya sätt att handla och betala och aggressiva försäljningsmetoder. Svårast är konsumentvardagen för äldre och personer med funktionsnedsättning. De har många gånger behov av individuell konsumentvägledning på sina egna villkor. Samtidigt är det just denna grupp som sällan vet vart de ska vända sig för att få stöd. Därför har Sveriges Konsumenter tillsammans med seniorförbunden SPF Seniorerna, PRO och SKPF samt Funktionsrätt Sverige och Reumatikerförbundet tagit initiativ till projektet.”

Projektet heter ”Konsumenträtt för alla” och håller nu i inledningsfasen på att kartlägga behoven hos dessa målgrupper. ”Har du genom ditt yrke erfarenhet av utsatta konsumenter? Har du själv erfarenhet av situationer då du önskat att du känt till dina konsumenträttigheter? Vill du dela med dig av goda (eller dåliga) exempel? Eller vill du vara med i vår referensgrupp? Hör av dig!”
Mejla: konsumentratt@sverigeskonsumenter.se
Eller ring: 072-064 58 46 (Cecilia, projektledare) Läs mer på Sveriges konsumenters hemsida.

Fakta/Konsumenträtt för alla
Konsumenträtt för alla är ett tre-årigt projekt finansierat av Allmänna arvsfonden som ska stärka och stötta särskilt utsatta konsumenter. Målet är att fler äldre och personer med funktionsnedsättning ska få kunskap om sina rättigheter som konsumenter, veta hur man får hjälp när det behövs.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
februari 19, 2024

Anmäl dig till den digitala träffen om ”God och nära vård”!

Missa inte att anmäla dig till Funktionsrätt Stockholms läns första nätverksträff för 2024. Ämnet är omställningen till ”God och…
Nyheter
februari 15, 2024

Liljeholmsbadets vänner och Storstockholms lokalförening överklagar beslut

Liljeholmsbadet hade cirka 55 000 badgäster per år när badet var öppet. Dessutom hade sju handikappföreningar fasta tider på…
Nyheter
februari 15, 2024

”De som löper störst risk att dödas är personer med funktionsnedsättningar”

Personer med funktionsnedsättningar som inte kan söka skydd snabbt är extra utsatta i krigssituationer. Det anser bland annat Jörgen…