Nyheter > Anmäl dig till ett spännande webbmöte!

Anmäl dig till ett spännande webbmöte!

maj 12, 2020

Passa på att anmäla dig till ett intressant webbmöte om universell utformning. ”Universell utformning handlar om att göra rätt från början. Med universell utformning kan fler inkluderas och ingen lämnas utanför!” Läs mer på Funktionsrätt Sveriges hemsida. Klicka här för anmälan:

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…