Foto: Pixabay.com Personen på bilden har ingenting med det digitala mötet att göra.
Nyheter > Anmäl dig till ett intressant möte med Christine Bylund!

Anmäl dig till ett intressant möte med Christine Bylund!

januari 2, 2023

Anmäl dig till ett intressant digitalt möte. ”Möt Christine Bylund som berättar om sin forskning om hur livet i relation till välfärdsstaten förändrats över tid”. Samtalsserien heter ”60 minuter, STIL” och är en serie som utforskar frågor om hur det är att leva med en funktionsnedsättning i dagens Sverige. Det digitala mötet äger rum torsdagen den 19 januari 2023, klockan 12.00 till 13.00. Läs mer och anmäl dig på STIL.se

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…