Nyheter > Alla ska kunna delta i samhället på lika villkor

Alla ska kunna delta i samhället på lika villkor

maj 4, 2021

”Det är viktigt att vi i ett tidigt skede kommer med i planeringsprocesser när beslut som kommer påverka våra medlemmar ska fattas” säger ordförande Annika Hässler under en inspirationsföreläsning. Läs mer på Funktionsrätt Stockholm.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
december 5, 2023

Funktionsnedsatta i Stockholm har sämre ekonomi och sämre hälsa

Personer med funktionsnedsättningar som bor i stockholmsregionen har kartlagts. Rapporten visar att funktionsnedsatta har ”påtagligt sämre ekonomi, utbredd psykisk…
Nyheter
december 4, 2023

Kamerorna på pendeltågen täcks av is och snö

Tågvärdarna har ersatts med kameror. Och kamerornas roll är att övervaka så att inga resenärer kläms i dörrarna. Men…
Nyheter
december 1, 2023

Världsunikt träningsprogram för whiplashskadade ska införas i primärvården

Ett speciellt utformat träningsprogram för nacken ska införas i primärvården i Sverige. Den nackspecifika träningen för whiplashskadade är unik…