Nyheter > Alla ska kunna delta i samhället på lika villkor

Alla ska kunna delta i samhället på lika villkor

maj 4, 2021

”Det är viktigt att vi i ett tidigt skede kommer med i planeringsprocesser när beslut som kommer påverka våra medlemmar ska fattas” säger ordförande Annika Hässler under en inspirationsföreläsning. Läs mer på Funktionsrätt Stockholm.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…
Nyheter
maj 25, 2023

Anmäl dig till ett kostnadsfritt idrottsläger!

Är du idrottsintresserad? Om ja, då finns det möjlighet att delta i ett kostnadsfritt idrottsläger, Start Your Impossible Camp,…
Nyheter
maj 24, 2023

Pengarna finns för att bygga fler LSS-boenden men finns politisk vilja?

Sveriges kommuner har en utbredd brist på LSS-boenden. ”Självklart är ekonomin en utmaning, men pengarna finns – det som…