Nyheter > Alla ska kunna delta i samhället på lika villkor

Alla ska kunna delta i samhället på lika villkor

maj 4, 2021

”Det är viktigt att vi i ett tidigt skede kommer med i planeringsprocesser när beslut som kommer påverka våra medlemmar ska fattas” säger ordförande Annika Hässler under en inspirationsföreläsning. Läs mer på Funktionsrätt Stockholm.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
januari 23, 2023

Funktionsnedsatta löper större risk att utsättas för våld

Utredning visar på att risken för ”våld är hög för barn och unga som har en nedsatt fysisk, psykisk…
Nyheter
januari 19, 2023

Anmäl dig en föreläsning om hjärntrötthet

Passa på att gå på en föreläsning om hjärntrötthet. Träffen är gratis och alla är välkomna. Tid: 7 februari…
Nyheter
januari 19, 2023

Personer med funktionsnedsättning möter hinder när de ska rösta

”Resultaten väcker en oro för att personer med funktionsnedsättning på olika sätt riskerar att begränsas i sina möjligheter att…