Nyheter > Äldre och personer i riksgrupper har rätt till sjukresor

Äldre och personer i riksgrupper har rätt till sjukresor

juni 4, 2020

Glöm inte bort dina rättigheter! ”Är du 70 år eller äldre eller i riskgrupp och har ett inplanerat vårdbesök har du rätt till sjukresor till vård och behandling”. Läs mer på 1177 Vårdguidens hemsida. Klicka här:

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…