Nyheter > Äldre mår bra visar stor undersökning

Äldre mår bra visar stor undersökning

november 30, 2022

Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor undersöker hur Sveriges befolkning mår. Undersökningen visar att personer som är 85 år och äldre mår relativt bra. Drygt 80 procent rapporterar ”att de har ett gott psykiskt välbefinnande, vilket är på samma nivå som befolkningen i sin helhet”. Läs mer på Senioren.se

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…