Nyheter > Äldre mår bra visar stor undersökning

Äldre mår bra visar stor undersökning

november 30, 2022

Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor undersöker hur Sveriges befolkning mår. Undersökningen visar att personer som är 85 år och äldre mår relativt bra. Drygt 80 procent rapporterar ”att de har ett gott psykiskt välbefinnande, vilket är på samma nivå som befolkningen i sin helhet”. Läs mer på Senioren.se

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
februari 27, 2024

Funktionsnedsatta saknar i stor utsträckning arbete

”Det är väl känt att personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i stor utsträckning saknar arbete”. Nu ska…
Nyheter
februari 26, 2024

RTP satsar på att utbilda nya förebildscoacher

Personskadeförbundet RTP ska under våren 2024 utbilda nya förebildscoacher. Denna gång ska den nya gruppen förebildscoacher ha egen erfarenhet…
Nyheter
februari 23, 2024

Bli en användarexpert och lär dig att göra webbplatser tillgängliga för fler

Passa på att anmäla dig till en kurs som handlar om att lära dig mer om webbtillgänglighet. Om du…