Kalendarium > Årsmöte – Storstockholms lokalförening

Årsmöte – Storstockholms lokalförening

Onsdagen den 22 februari 2023 kl. 13.00 -15.00
Lättare förtäring serveras.
Plats: RTPS kansli, Kavallerivägen 24, 3 tr
Anmälan senast: Onsdagen den 15 februari till Cecilia
Paulsson 08-545 622 64 eller cecilia.paulsson@rtps.se

Datum
februari 22, 2023
Plats
Kavallerivägen 24
Anmälan
Senaste Onsdagen 15 februari
Kontaktperson
Cecilia Paulsson 08-545 622 64 eller cecilia.paulsson@rtps.se
Dela aktivitet

Kalendarium

Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna. Vi tar upp aktuella ämnen eller problem och…