Vad vi tycker?

Allt vårt arbete har sin utgångspunkt i FN:s konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Vårt ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människor med funktionsnedsättning som en följd av trafik-, olycksfalls- eller polioskada.