Skadeförebyggande arbete


Varje år skadas många allvarligt i trafiken eller andra olika typer av olycksfall med svåra skador som följd. RTP-S bedriver skadeförebyggande arbete fokuserat på att hindra trafikolyckor.

Har du idéer eller synpunkter angående skadeförebyggande arbete? Ta då kontakt med RTP-S kansli  på 08–545 622 60 eller 
info@rtps.se


Föreläsningar, boka tid och plats!

Det skadeförebyggande arbetet sker bl.a. genom att representanter för RTP-S föreläser på skolor.

Föreläsning av Christer Olsén – f.d VM förare i motorcross

Traumatisk hjärnskada – konsekvenser och möjligheter

Mitt liv förvandlades på ett ögonblick. Det hände 1992 i en motocrosstävling. Jag körde omkull och en deltagare bakom mig körde över mitt huvud.

Det här är en film från när jag tävlade:

https://www.youtube.com/watch?v=Xu19Pp3tqNg

Jag vill att folk ska få se mig och höra mig berätta om hur det varit att komma tillbaka. En lång och tuff resa, men inte helt utan möjligheter.

Ni får följa mitt liv innan olyckan, min rehabilitering, och hur jag lever idag. Förhoppningsvis kan jag visa konsekvenserna av våld mot huvudet men också hur det har varit att komma tillbaka till ett självständigt liv.

Min föreläsning tar ungefär 40 minuter och jag behöver möjlighet att visa en Power Point-presentation.
Kostnad: resa och logi


Christer Olsén

Telefon: 08-545 622 63
E-mail: christer.olsen@rtps.se
Mobil: 076-187 18 81 


Samarbeten och representation

RTP-S har också samarbete med NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande). Representanter för RTP på läns- och kommunnivå arbetar i olika funktionshindersråd där det finns möjligheter att påverka trafikmiljön i positiv riktning för att undvika olyckor samtidigt som tillgängligheten för våra skadegrupper beaktas.

RTP-S har också möjlighet att via samverkansråd påverka förhållanden hos SLoch Färdtjänsten för en bättre och säkrare trafikmiljö.

Läs mer om påverkansarbetet inom Färdtjänsten


Påverkansarbete

Det skadeförebyggande arbetet hänger också ihop med tillgänglighet och påverkansarbete där RTP-S aktivt arbetar via funktionshindersråd och samverkansråd.

Läs mer om vårt påverkansarbete inom RTP-S

Representanter från RTP-S inom de kommunala funktionshindersråden