Samarbetspartners

Funktionsrätt Sverige  – En stor del av påverkansarbetet har bedrivits i samarbete med Funktionsrätt Sverige som vår förening är medlem i och där vi har en aktiv roll med nära samarbete med andra organisationer.

RH-gruppen – Nätverket Rörelsehinderorganisationerna i Stockholms län med föreningarna DHR Stockholms läns distrikt, Neuroförbundet Stockholm Stockholms LänPersonskadeförbundet RTP – Stockholms läns distrikt, RTP-SRBU Stockholm och Reumatikerdistriktet i Stockholms län.