Ryggmärgsskada

Ryggmärgsskador

I Sverige drabbas årligen cirka 150 personer av så allvarliga skador på ryggmärgen att de får bestående men.
Ofta uppstår skadan i samband med trafikolyckor, ibland också efter fall från hög höjd och vid dykolyckor.
Med ryggmärgsskada menas en skada på själva ryggmärgen, i vissa fall i kombination med en skada på nervrötterna i ryggmärgens nedersta del.

Vad gör RTP-S?
På distriktskansliet arbetar personalen med att tillvarata de ryggmärgsskadades intressen genom att bl.a. arrangera minst ett stort seminarium varje år om något ämne rörande ryggmärgsskada, arrangera små seminarier/medlemsmöten i ämnet, ge råd och stöd till personer med förvärvad ryggmärgsskada, hålla sig uppdaterad och informera om vad som händer inom forskning och vården av ryggmärgsskadade.

Påverkanskommittén
RTP-S har en påverkanskommitté som består av förtroendevalda medlemmar från våra skadegrupper. Kommittén är lyhörd för önskemål från medlemmar om ämnen och innehåll för medlemsmöten och aktiviteter samt följer upp information om vad som händer inom forskning och vården av ryggmärgsskadade.

Kontaktperson:

Jonas Jönsson 08- 545 622 69 eller jonas.jonsson@rtps.se

Samarbetspartners

 

Samlad kunskap för ryggmärgsskadade – www.ryggmärgsskada.se

Läs mer om ryggmärgsskador och om hur förbundet arbetar med skadan på förbundets hemsida (öppnas i nytt fönster)