Rh-föreningarna i Stockholms län

Stockholms läns distrikt i Personskadeförbundet RTP (RTP-S) samarbetar med Stockholms läns fem andra rörelsehinderorganisationer i påverkansfrågor. Representanter från varje distriktsförening träffas ungefär en gång/månad och utbyter erfarenheter om bl.a. Landstingets verksamhet samt arbetar med påverkansfrågor gentemot politikerna i Stockholms län.

Rh-föreningarna i Stockholms län är förutom:

  • Stockholms läns distrikt i Personskadeförbundet RTP
  • DHR Stockholms läns distrikt – För ett samhälle utan rörelsehinder
  • Neuroförbundet i Stockholms län
  • RBU Stockholm- Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
  • Reumatikerdistriktet i Stockholm
  • Unga rörelsehindrade Stockholm