Polioskada

Polioskador

Det finns ca 15 000-20 000 personer som har sviter av polio i Sverige. Den senaste epidemin i Sverige var 1953. Många polioskadade har idag drabbats av problem som nytillkommen eller ökad muskelsvaghet och ökad uttröttbarhet. Detta kallas postpolio.

Vården saknar på många håll kunskap om postpolio och vet därför inte hur dessa ska behandlas. Det finns dock några poliomottagningar dit polioskadade kan remitteras.

Efter att poliovaccinationen infördes 1957 upphörde polion nästan helt i Sverige, men genom invandring har nya polioskadade tillkommit.

Den första kända bilden av en polioskadad människa
hittades i en egyptisk kungagrav från 1300 f.Kr.

Vad gör RTP-S?

På RTP-S arbetar personalen med att tillvarata de polioskadades intressen genom att bl.a. arrangera medlemsmöten, delta i s.k. polioskolor på Mälargården och Danderyds sjukhus samt deltar i möten med personalen på postpoliomottagningen på Danderyds sjukhus.

Påverkanskommitté

RTP-S har en påverkanskommitté som består av förtroendevalda medlemmar från de olika skadegrupperna. Kommittén arbetar med påverkansfrågor gentemot politiker på kommunal nivå. Men är även lyhörda när det gäller önskemål från medlemmarna, samt håller sig uppdaterade vad som sker inom forskning och vård för polioskadade.

RTP-S Dialog polio

Dialoggrupperna träffas en gång i månaden och samtalar om aktuella ämnen och/eller problem, delar erfarenheter och ger varandra tips om t.ex. hjälpmedel, rehabilitering m.m.

Se Kalendarium för aktuella tider.

Postpoliomottagningen, Danderyds Sjukhus

Till postpoliomottagningen kan alla  från 18 år vända sig som har haft polio eller som misstänker att de har haft polio. Bor du inom Stockholms läns landsting kan du vända dig direkt till mottagningen eller genom remiss från husläkare eller annan läkare. Bor du utanför Stockholms läns landsting behöver du en specialistvårdsremiss för att kunna komma till mottagningen. För immunglobulinbehandling behövs särskild remiss.

Vid mottagningsbesöket görs oftast en bedömningar av ett polioteam som består av läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut. Vid behov finns också kurator att tillgå. Efter dessa bedömningar tar patienten och teamet ställning till ev. fortsatta åtgärder, t.ex. medicinska undersökningar som EMG, utprovning av hjälpmedel, ortoser och korsetter.

Kontakt: Postpoliomottagningens kontaktinformation:
Tfn: 08-123 576 41
Måndagar kl. 10.30-12.00
Övriga vardagar går det endast att lämna återbud på detta telefonnummer.

Faxnummer:08-123 577 53
Besöksadress: Postpoliomottagningen Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Entrévägen 6, Målpunkt C, Plan 2 Danderyds sjukhus AB 

Poliosimklubben

Läs vänbeskrivningen och krönika om Poliosimklubben 1951-1981 här.

 

Samarbetspartners

Kontakt på RTP-S:

Kansliet: 08-545 622 60

Läs mer om polioskador och om hur förbundet arbetar med skadan på förbundets hemsida (öppnas i nytt fönster)