Övriga förtroendevalda

Distriktets kommittéer leder vissa områden inom RTP-S verksamhet. De skall vara ett stöd för styrelsen samtidigt som de har en bred kontaktyta mot medlemmarna.


Ledamöter från RTP-S i de kommunala funktionshindersråden

Lidingö kommun: Britt-Marie Sjöqvist
Sigtuna kommun: Sven-Axel Lundström, ersättare Gunnar Linder
Sollentuna kommun: Göte Burström och Lars Pettersson
Upplands Väsby kommun: Bengt-Erik Johansson
Järfälla & Upplands-Bro kommuner: Jean Ruremeshamuryango
Haninge kommun: Tommy Ranebratt
Norrtälje kommun: Nann Palmgren
Sundbybergs kommun: Gunnel Tullberg
Södertälje kommun:
Eva Molnar
Österåkers kommun: Bengt Brotén
Solna: Anna-Britt Toll
Tyresö: Ali Reza Azarbad


Ledamöter från RTP-S i Stockholms stads stadsdelsnämnder

Östermalms stadsdelsnämnd: Anders Carlsson
Norrmalms stadsdelsnämnd: Jan Delvert & Anders Carlsson
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd: Marie Ryberg
Bromma stadsdelsnämnd: Ingmarie Matsson


Ledamöter från RTP-S i Stockholms stads facknämnder

Idrottsnämnden/Östermalm: Jan Delvert
Trafik- och renhållningsnämnden/Östermalm: Anders Carlsson
Sthlm Parkering: Anders Carlsson
Bostadsbolagen: Anders Carlsson
Kommunstyrelsen Stockholms stad (4:e ersättare): Jan Delvert
Trafiknämnden: Örjan Jörlebo
Bromma: Ing-Marie Matsson
Enskede-Årsta-Vanör: Marianne Björkander


Ledamöter från RTP-S i HSO Stockholms läns samverkansråd

Trafikförvaltningen: Anders Lissegårdh & Birgitta Flognfeldt
Kulturförvaltningen: Anders Lissegårdh
Resursgrupp Färdtjänst: Birgitta Flognfeldt
Resursgrupp Tillgänglighet Sjö: Anders Lissegårdh & Leif Ekström
Resursgrupp FUT: Anders Lissegårdh


Färdtjänstkommittén

Birgitta Flognfeldt, sammankallande
Irene Huber
Munu Awad
Dia Sheto
Mohammed Latrach
Inger Hovind

Kontakt på distriktskansliet: Yvonne Andersson 08-545 622 68


Aktivitetskommittén

Rolf Widén, sammankallande
Karin Drougge
Gun Möller
Anna Nyqvist

Kontakt på distriktskanslietPetra Kascelan-Bergqvist 08-545 622 64


Simkommittén

Bo Nylund
Lennart Johansson
Dick Grün
Nann Palmgren
Christina Hultmark-Stenman
Lage Eckeskog

Kontakt på distriktskansliet: Yvonne Andersson 08-545 622 68


Revisorer

Kurt Kalmelid, auktoriserad revisor Tema Revision AB
Solveig Boije, lekmannarevisor

Revisorsersättare – Auktoriserad revisorsersättare utses av Tema Revision AB
Jan Delvert, ersättare för lekmannarevisorn