Hjärnskador


I Sverige drabbas varje år ca 70 000 personer av traumatiska hjärnskador. Av dessa får ca 25 000 personer skador på grund av yttre våld mot huvudet. Många får någon form av bestående hjärnskada.

Mest drabbade är yngre män, men även äldre människor är överrepresenterade. De vanligaste orsakerna till traumatisk hjärnskada är trafikolyckor, fallolyckor och misshandel. Skadan orsakar tryck mot eller slitning av hjärnvävnaden. Man kan också få skador på hjärnans blodkärl med blödningar som följd. Skadan kan variera från mycket lindrig och snabbt övergående efter lätt hjärnskakning till mycket svåra komplikationer.


Vad gör RTP-S?

På RTP-S arbetar personalen med att tillvarata hjärnskadades intressen genom att bl.a. arrangera medlemsmöten, svara på frågor samt ha individuella samtal.

Föreläsning

Christer Olsén anställd på RTP-S med egen skada föreläser efter önskemål. Läs mer!

Påverkanskommittén

RTP-S har en påverkanskommitté som består av förtroendevalda medlemmar från våra skadegrupper. Kommittén arbetar med påverkansfrågor gentemot politiker på kommunal nivå, är lyhörda för önskemål från medlemmarna samt följer upp information om ny forskning m.m.

RTP-S Dialog hjärnskadade

En gång i veckan så träffas som medlemmarna. Deltagarna är delaktiga i hur mötena ska läggas upp och vad man talar om.

Se Kalendarium för aktuella tider.

Kontakt: Christer Olsén 08-545 622 63 eller christer.olsen@rtps.se


Läs mer om hjärnskador och hur förbundet arbetar med skadan på förbundets hemsida (öppnas i nytt fönster)