Historia

Historia om Personskadeförbundet RTP och Stockholms läns distrikt i Personskadeförbundet RTP, RTP-S

Organisationen grundades 1946 för att hjälpa personer med polioskador.  Namnet har ändrats under årens lopp från  ”Riksföreningen för Barnförlamade” till ”Riksföreningen mot Barnförlamning”, och sedan ”Riksföreningen mot Polio”.

1946 Riksföreningen för Barnförlamade grundas (RfB).
1949 Namnbyte till Riksföreningen mot Barnförlamning (RmB). Nya stadgar införs och s.k. huvudmän övertar beslutsrätten.
1951 Poliosimklubben kommer till.
1954 Namnbyte till Riksföreningen mot Polio (RmP).
1957 Stockholmsavdelningens tillkomst (RmP-Stockholmsavdelningen).
1964 Stockholmsavdelningens kansli flyttar till Sigtuna.
1970 välkomnades personer med trafik- och olycksfallsskador som medlemmar, och vi fick namnet ”Riksföreningen för trafik- och polioskadade (RTP)”.
1971 Stockholmsavdelningens kansli flyttar till Grindtorpsvägen 3 i Täby.
1976 Huvudmännen avskaffas och föreningens beslutanderätt återgår till årsmötet.
1982 Stockholmsavdelningens kansli flyttar till Fleminggatan 66 i Stockholm.
1983 Riksföreningen inrättar det s.k. Poliorådet, som senare följs av andra råd.
1984 Riksföreningen blir Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade (RTP).
1990 Indelning i fem olika skadegrupper; polio-, spinal, traumatiska hjärnskador-, whiplashskador och amputerade.
2006 ändrades namnet till Riksförbundet för trafik, olycksfalls-  och polioskadade (RTP).
2009 ändrade organisationen namn till sitt nuvarande: Personskadeförbundet RTP. Förkortningen RTP står för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan.
2014 Stockholms läns distrikt i Personskadeförbundet RTP flyttar till den nuvarande adressen Kavallerivägen 24, Rissne.

 

Beställ boken ”De polio- och trafikskadade i Stockholms stad och län, 1951-1986” av  Per Sundberg av oss kostnadsfritt.

Boken skildrar de polio- och trafikskadades aktiviteter i Stockholm stad och länet under åren 1951 till 1986.

Kontakta oss på:

Telefon: 08- 545 622 60

Epost: info@rtps.se