Forskning

Personskadeförbundet RTP stöder forskning och utveckling genom ekonomiskt stöd till forskare och andra aktörer som sysslar med utveckling som är verksamma inom förbundets intresseområden:

  • polio
  • trafikskador som ger personer bestående funktionshinder
  • andra olycksfallsskador
  • följdtillstånd av ovan nämnda skador

 

Personskadeförbundet RTP beviljar årligen cirka 800.000 kr till forskning och utvecklingsprojekt som är relevanta för Personskadeförbundet RTPs medlemmar.

Sista ansökningsdag för ansökningar är den 31 januari varje år.

Ansökningshandlingar

Forskningsansökningar ska vara inne senast den 31 januari. Forskningsdelegationen har möte i feb/mars. Därefter meddelas så snart som möjligt om ni har beviljats bidrag eller inte.
Vi har inget ansökningsformulär utan vi föredrar att man skriver fritt, max två A4-sidor. Det ska framgå syfte, frågeställning, metod, tidsplan, budget och framför allt nyttan för skadegruppen. Bifoga också en kortfattad forskningserfarenhet, CV.

Ansökningar skickas digitalt till: forskning@rtp.se

För information om sakfrågor kontakta Jennie Ignberg Eriksson via e-post: jennie.ignbergeriksson@rtp.se.

Blanketter

Beviljade forskningsbidrag