Fantomsmärta

Här kan du hitta information om fantomsmärta. Det kan t.ex. vara fakta, tidningsartiklar eller reportage. Hör av dig om du har några frågor eller synpunkter!

Kontakt: Petra Kascelan-Bergqvist 08-545 622 64 eller petra.kascelan-bergqvist@rtps.se


2016-09-21

Ny teknik kan lindra fantomsmärta

Forskaren Max Ortiz Catalan vid Chalmers Universitet använder en ny teknik för att lindra fantomsmärtor. Augmented reality kopplar upp den amputerade personen mot datorn med hjälp av en webbkamera och en liten dosa som hängs runt halsen. Med hjälp av ett datorprogram kan den amputerade utföra vissa uppgifter med den arm eller det ben hen saknar. På sikt, menar dr. Ortiz, ger denna metod mer effekt än t.ex. spegelterapi.

RTP-S tillsammans med Bräcke Diakoni ville sprida kunskap om denna nya forskning och bjöd därför in representanter från bland annat Karolinska Universitetssjukhuset och SLL Innovation för en föreläsning i maj 2016.

Läs hela artikeln här eller i RTP-S Aktuellt nr 3-2016!


2012-03-12

Vad är fantomsmärta/fantomkänsla?

Zewar Al Dabbagh, överläkarefrån Karolinska sjukhuset, expert på fantomsmärta, var på RTP-S i Sundbyberg och föreläste i ämnet. Anita Stockselius, arbetsterapeut från armprotesenheten vid Röda Korsets Sjukhus, berättade om spegelträning som är en av metoderna för att lindra fantomsmärta. Artikel ur RTP-S Aktuellt.

Vad är fantomsmärta?


2012-02-14

Fantomsmärta & Psykosyntes

Maria Mickelsson har skrivit denna examensuppsats där hon undersöker om psykosyntes som metod skulle kunna fungera som smärtlindring för de personer som har fantomsmärta.

Fantomsmärta & Psykosyntes


2012-01-02

Upplevelser av att leva med en amputerad extremitet

En C-uppsats skriven av Jenny Norberg och Maria Öberg, två blivande sjuksköterskor, i Luleå. Studien har baserats på sju vetenskapliga artiklar och undersöker hur människor upplever fantomsmärta och att använda protes.

Upplevelser av att leva med en amputerad extremitet