Distriktet

Distriktets kansli ligger på:

Kavallerivägen 24

174 58 Sundbyberg

(Besöks- och postadress)

Telefon: 08- 545 622 60

Epost: info@rtps.se

 

Söker du en speciell person på kansliet?

Se då Kanslipersonal