Motion är bra för hjärnan

Motion är bra för hjärnan. Lyssna på vad Anders Hansen, överläkare i psykiatri, säger i en filmad föreläsning. Se föreläsning...
Läs mer

Ska cannabis legaliseras även i Sverige?

Kanada legaliserade nyligen cannabis. Bör Sverige göra samma sak? I Dagens samhälle skriver Lena Larsson, vice förbundsordförande Riksförbundet...
Läs mer

SL:s kollektivtrafik – den mest attraktiva?

Funktionsrätt i Stockholms län bjuder in till diskussion om tillgängligheten i kollektivtrafiken. ”SL:s allmänna kollektivtrafik ska upplevas som...
Läs mer

En afton med god mat och vacker musik

Klicka på ”läs mer” för att se filmen…
Läs mer

Positivt möte om Postpoliomottagningen

RTP-S har den 16 oktober haft ett möte med ledningen på rehabiliteringsmedicinska kliniken på Danderyds sjukhus angående situationen på...
Läs mer

Hur ska man leva med daglig smärta?

Anmäl dig till en inspirerande föreläsning! Överläkaren Ola Svensson från enheten för smärtrehabilitering på Danderyds sjukhus föreläser om ”Att...
Läs mer

STIL analyserar LSS-utredningen

STIL, Stiftarna av independent living i Sverige, kommenterar LSS-utredningen. ”Det är inte längre personlig assistans om assistansen int...
Läs mer

Taxiförare kör vårdslöst

Det körs cirka 3 575 rullstolstaxiresor per dygn i Stockholms län. Flera av de som är beroende av rullstolstaxi, både i jobbet och privat har...
Läs mer

Barn med hjärnskada behöver mer stöd

Dagens samhälle skriver om en ny utredning som visar att ”huvudskador är en av de vanligaste orsakerna till akutvård för barn och unga....
Läs mer

”Ingen ungdom vill sitta hemma och få omvårdnad”

Nora Eklöv, generalsekreterare på Unga Rörelsehindrade, kritiserar LSS-utredningens planerade förslag. ”Unga Rörelsehindrade kritiserar främs...
Läs mer