Lättade restriktioner kommer att ge en ökad brottslighet

”Vårt intryck var att folk betedde sig som om pandemin var som bortblåst. Våld och alkohol går ju hand i hand så fortsätter det i det här...
Läs mer

Universitetet erbjuder pedagogiskt stöd för de med funktionsnedsättning

Stockholms universitet erbjuder i sommar särskilt pedagogiskt stöd för de med funktionsnedsättning. Syftet är att alla studenter ska ha e...
Läs mer

Många operationer har fått vänta: ”De med störst medicinska behov kommer först”

Sjukhusen i Stockholm ska upprätta priolistor. De ska undersöka vilka som väntat längre än vårdgarantins 90 dagar. ”De med störst...
Läs mer

Besöksförbudet försvinner på sjukhus

Det allmänna besöksförbudet som gällt från den 28 mars 2020 försvinner. Nu blir det varje vårdinrättning som får bestämma vilka besöksregler som...
Läs mer

Intressanta föreläsningar väntar i höst!

Funktionsrätt Stockholms temaår med funktionsrättkonsekvensbeskrivning fortsätter i höst. Det kommer att ske flera intressanta föreläsningar. Läs...
Läs mer

Indragna pendeltågsvärdar försvårar för funktionsnedsatta

Indragna pendeltågsvärdar leder till ”oöverstigliga hinder för resandet för personer med funktionsnedsättning”. ”Beslute...
Läs mer

Vården av covidsjuka äldre hade stora brister

Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Sabbatsbergsgeriatriken samt Alerisägda Dalengeriatriken höll inte måttet. Vården...
Läs mer

Digitala seminarier om idrottens betydelse för personer med funktionsnedsättning

Trots att SM-veckan ställs blir det digitala seminarier, den 30 juni – 2 juli. På programmet finns bland annat ett seminarium om idrottens...
Läs mer

Notan för pandemin är hög i Stockholm

Notan för coronapandemin är hög. 3,7 miljarder har sjukvården kostat under pandemins första del, (februari-november 2020). Läs mer på Mitti...
Läs mer

Lättnader i restriktionerna när Stockholm öppnar upp

Livet börjar så sakteliga återgå till det normala. Den 1 juli blir det ytterligare lättnader i restriktionerna. Läs mer på Mitti Stockholm.
Läs mer