Spridningen av coronaviruset minskar

Antalet personer som vårdas för covid-19 minskar stadigt i Stockholm. Detta kan bero på viss immunitet. Läs mer på DN:s hemsida.
Läs mer

Antalet smittade på äldreboenden har minskat med 84 procent

57 personer är konstaterat smittade med covid-19 på Stockholms äldreboenden. Det är nästan 300 färre än i månadsskiftet april/maj. Enli...
Läs mer

Normalläge på Södersjukhuset

Södersjukhuset återgår till det normala. Stabsläget avslutas. Södersjukhuset kommer dock fortsatt att ha besöksförbud. Läs mer på Södersjukhusets...
Läs mer

”Vi förtjänar svar”

Åtta av Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund skriver i en debattartikel om: ”smittskyddet av corona i Sverige och vad som utgör grunde...
Läs mer

Stockholm får störst andel

Sverige tackar ja till en donation av läkemedlet remdesivir från tillverkaren Gilead. Stockholm får störst andel läkemedel. Läs er på DN:s...
Läs mer

Berätta hur du har hanterat coronaepidemin

Hur har de som är över 70 år klarat av den sociala distanseringen under coronaepidemin? Nu får de själva berätta om detta via en enkät som...
Läs mer

Tips när värmen blir för ansträngande

Här kommer ett tips om vad man kan göra när en värmebölja drar in över Stockholm. Se Folkhälsomyndighetens informationsfilm om hur värme påverkar...
Läs mer

Se informativa filmer om smärta och smärtrehabilitering

Docent Ola Svensson har spelat in korta instruktiva filmer om smärta och smärtrehabilitering. Anledningen är att filmerna ska bidra till ökad...
Läs mer

Försämringar av tillgängligheten väntar?

Det pågår förnärvarande ett arbete med att uppdatera och förenkla byggreglerna. Boverket kommer att lägga fram sina förslag i december 2020. De...
Läs mer

20 procent bland vårdpersonalen hade antikroppar

Ungefär 20 procent av de vårdanställda på Danderyds sjukhus hade antikroppar mot coronaviruset i våras. Det visar sjukhusets egen undersökning...
Läs mer