Taxiförare kör vårdslöst

Det körs cirka 3 575 rullstolstaxiresor per dygn i Stockholms län. Flera av de som är beroende av rullstolstaxi, både i jobbet och privat har...
Läs mer

Barn med hjärnskada behöver mer stöd

Dagens samhälle skriver om en ny utredning som visar att ”huvudskador är en av de vanligaste orsakerna till akutvård för barn och unga....
Läs mer

”Ingen ungdom vill sitta hemma och få omvårdnad”

Nora Eklöv, generalsekreterare på Unga Rörelsehindrade, kritiserar LSS-utredningens planerade förslag. ”Unga Rörelsehindrade kritiserar främs...
Läs mer

Slutet för personlig assistans?

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver flera företrädare för funktionshinderrörelsen att ”om förslagen från den pågående LSS-utredningen...
Läs mer

FN ställer frågor till Sveriges regering

Nu har FN-kommittén skickat sin frågelista till den svenska regeringen. Ett underlag som kommittén har haft för frågorna har varit inspel från...
Läs mer

Träna Ai chi i simhall

Alla medlemmar i RTP-S kan förmånligt få börja med träningsformen Ai chi. Träningarna sker i Beckomberga Simhall på onsdagar klockan 19.00-20.00....
Läs mer

Uppmanar politiker att förbättra primärvården

Funktionsrätt Sverige tillsammans med flera patientorganisationer skriver i en debattartikel i Dagens Samhälle att ”Det är dags för...
Läs mer

Välkommen till minisymposium

Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken vid Danderyds sjukhus inbjuder i samarbete med Modellprojektet till ett minisymposium kring...
Läs mer

Försäkringskassan ser över bilstödsreglerna

Det så kallade bilstödet, som ger den som har en varaktig funktionsnedsättning möjlighet att köpa eller anpassa ett fordon efter sina behov, fick...
Läs mer