Positivt möte om Postpoliomottagningen

RTP-S har den 16 oktober haft ett möte med ledningen på rehabiliteringsmedicinska kliniken på Danderyds sjukhus angående situationen på...
Läs mer

Hur ska man leva med daglig smärta?

Anmäl dig till en inspirerande föreläsning! Överläkaren Ola Svensson från enheten för smärtrehabilitering på Danderyds sjukhus föreläser om ”Att...
Läs mer

STIL analyserar LSS-utredningen

STIL, Stiftarna av independent living i Sverige, kommenterar LSS-utredningen. ”Det är inte längre personlig assistans om assistansen int...
Läs mer

Taxiförare kör vårdslöst

Det körs cirka 3 575 rullstolstaxiresor per dygn i Stockholms län. Flera av de som är beroende av rullstolstaxi, både i jobbet och privat har...
Läs mer

Barn med hjärnskada behöver mer stöd

Dagens samhälle skriver om en ny utredning som visar att ”huvudskador är en av de vanligaste orsakerna till akutvård för barn och unga....
Läs mer

”Ingen ungdom vill sitta hemma och få omvårdnad”

Nora Eklöv, generalsekreterare på Unga Rörelsehindrade, kritiserar LSS-utredningens planerade förslag. ”Unga Rörelsehindrade kritiserar främs...
Läs mer

Slutet för personlig assistans?

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver flera företrädare för funktionshinderrörelsen att ”om förslagen från den pågående LSS-utredningen...
Läs mer

FN ställer frågor till Sveriges regering

Nu har FN-kommittén skickat sin frågelista till den svenska regeringen. Ett underlag som kommittén har haft för frågorna har varit inspel från...
Läs mer

Träna Ai chi i simhall

Alla medlemmar i RTP-S kan förmånligt få börja med träningsformen Ai chi. Träningarna sker i Beckomberga Simhall på onsdagar klockan 19.00-20.00....
Läs mer