Ökad risk att drabbas av demens

En amerikansk studie visar att patienter som drabbats av en traumatisk hjärnskada löper ökad risk att drabbas av demens. Läs mer p...
Läs mer

Nyordet funktionsrätt skapades för att koppla funktion till mänskliga rättigheter

När Handikappförbunden bytte namn till Funktionsrätt Sverige för några år sedan gav det en ökad tyngd till deras intressepolitiska arbete. Det...
Läs mer

Boccia en sport för precis alla

Boccia är en sport som vänder sig till alla åldersgrupper, funktionsvariationer och kunskapsnivåer. Det menar i alla fall Christoffer Pettersson,...
Läs mer

Inbetalningskort skickas ut i brevlådan

För alla oroliga medlemmar. Inbetalningskort i pappersform för medlemsavgiften kommer att skickas ut under februari månad.
Läs mer

Förbättra hälsan i fina motionslokaler

Alla skadegrupper i Personskadeförbundet RTP-S är välkomna att förbättra sin kondition och hälsa under våren. RTP-S har knutit band med en ny...
Läs mer

Nominera till Sollentuna kommuns funktionshinderråd!

Sollentunas funktionshinderråd har en vakans (ersättare). Funktionsrätt Stockholms län har som uppgift att administrera länsföreningarnas (och...
Läs mer

Ingen jämlik och jämställd vård

Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige och Marina Carlsson, förbundsordförande för Personskadeförbundet RTP, skriver i en...
Läs mer

”Låt inte kylan tränga in i vårt samhälle”

Lisa Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige, skriver att man inte ska dela ”upp människor i olika grupper – de som har sjukdom...
Läs mer

LSS-handläggare måste få bättre kunskap om funktionsnedsättningar

LSS-handläggare måste få en ökad kompetens gällande funktionsnedsättningar. Det menar skribenterna Kerstin Wiström, vice ordförande Svenska...
Läs mer