Amputation

Arm- och benamputerade


Årligen amputeras cirka 2 550 personer, av dessa är ungefär 2 500 benamputationer.

Fram till 1900-talet var amputation ett dramatiskt ingrepp. Idag är snabba ortopedtekniska ingrepp, men de är förenande med långa vårdtider och kostsam rehabilitering.

Cirka 80% av alla benamputationer beror på cirkulationsrubbningar. Olycksfall, tumörsjukdomar eller medfödda missbildningar är övriga orsaker. De flesta armamputationer sker efter olyckshändelser.

Hur vårt förbund arbetar med amputerade framgår av hemsidan www.rtp.se

 

Armamputerad? Benamputerad? Fantomsmärta?

Kontakt på RTP-S

Jonas Jönsson 08-545 622 69 eller  jonas.jonsson@rtps.se