november 18, 2021

Kritik riktas mot regeringen

”Vi behöver svar på hur regeringen tänker sig att personer med funktionsnedsättning ska få det stöd som de behöver.” Det säger...
Läs mer