oktober 4, 2021

Var med och påverka besparingarna på hjälpmedel!

Nu gör Hälso- och sjukvårdsförvaltningen en utvärdering av besparingsåtgärderna på hjälpmedelsområdet. Därför är det viktigt att du berättar din...
Läs mer