september 30, 2021

Förlängning av samplanering av färdtjänst och sjukresor

Färdtjänstnämnden beslutade den 29 september att samplaneringen av färdtjänst och sjukresor är fortsatt borttagen. Beslutet gäller till och med...
Läs mer