september 10, 2021

Slopade restriktioner trots att alltfler vårdas för covid-19

Corona-restriktioner hävs den 29 september. Det väcker oro inom vården på grund av att alltfler vårdas för covid-19 i Region Stockholm. Läs mer i...
Läs mer