september 1, 2021

Sänkt skatt för de med sjukersättning eller aktivitetsersättning

Regeringens förslag ger personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning sänkt skatt med cirka 10 000 kronor per år. Läs mer på Hejaolikas...
Läs mer