augusti 30, 2021

I Vaxholm har 73 procent tagit två doser

Den kommun som procentuellt har tagit mest vaccin mot corona är Vaxholm. Botkyrka har procentuellt minst antal vaccinerade. Läs mer på Mitti...
Läs mer