augusti 25, 2021

Det ska bli enklare att funktionsnedsatta ska få ersättning

Personer med funktionsnedsättning ska lättare få aktivitets- och sjukersättning. Det föreslår en statlig utredning. Se inslag på Svt.
Läs mer