april 29, 2021

Många med funktionsnedsättning står utanför arbetsmarknaden

”Tydligare ägardirektiv till Samhall är en viktig del, men mer behövs för att komma åt problemet med att många med funktionsnedsättning – oavsett...
Läs mer