april 8, 2021

Många rum på äldreboenden står tomma

Spridningen av covid-19 på vård- och omsorgsboenden har inneburit att fler äldre än vanligt har avlidit under pandemin. Samtidigt har färre än...
Läs mer