februari 15, 2021

Region Stockholm klarar inte det uppsatta målet

”Eftersom vi fått förseningar av leveranser räknar vi med att vara klara i mitten av juli, inte till midsommar” säger Désirée Pethrus...
Läs mer

Tips för att fortsätta stå ut med coronapandemin

Lyssna på musik, gå ut och få dagsljus och klappa gärna hundar. Det är förslag som psykologen Allan Linnér förespråkar för att klara av...
Läs mer