januari 27, 2021

Arbetslösheten ökar bland unga med funktionsnedsättningar

”Coronapandemin har lett till högre arbetslöshet bland unga. Det finns en risk att statens och kommunernas stöd och insatser till unga med...
Läs mer