december 23, 2020

Barn med funktionsnedsättning löper större risk att utsättas för våld

”I Sverige är risken för barn med funktionsnedsättning att utsättas för våld dubbelt så stor som för barn i övrigt.” Läs mer på...
Läs mer