december 17, 2020

Sveriges äldreomsorg sämre rustat för att klara en pandemi

Sveriges äldreomsorg var sämre rustat än de andra nordiska länderna för att klara en pandemi. Det säger Marta Szebehely, professor emeritus i...
Läs mer