december 10, 2020

”LSS är en rättighetslag”

”LSS är till för att personer med vissa funktionsnedsättningar ska få goda levnadsvillkor utifrån sina individuella förutsättningar. Det...
Läs mer