december 7, 2020

Funktionsnedsatta är mer utsatta

Funktionsnedsatta drabbas hårdare än andra under coronapandemin. Det menar Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige, i en...
Läs mer